Over FairTradeGemeente Hasselt

Hasselt veroverde in het voorjaar van 2006 twee belangrijke titels: die van de meest duurzame gemeente (duurzaamheidsspiegel) en die van Fairtradegemeente (ikbenverkocht). Twee titels om te koesteren. Ze werden behaald door een nauwe samenwerking mét en honorering ván het middenveld. Op 14 mei 2006 werd Hasselt dus officieel ook een Fairtradegemeente. Daartoe diende aan 6 criteria voldaan te worden:

[1] het lokale bestuur beslist om eerlijke producten te verbruiken,
[2] handelaars en horeca verkopen of serveren eerlijke producten,
[3] met bedrijven/organisaties wordt over Fair trade gecommuniceerd,
[4] de opeenvolgende campagnes krijgen voldoende media-aandacht,
[5] er is een lokale trekkersgroep actief,
[6] in de gemeente wordt er een nieuw initiatief gelanceerd aangaande duurzamer consumeren. Ons doel is DUURZAME VOEDING: korte keten en duurzame landbouw, met een eerlijke prijs voor boer en consument.

Dat smaakt naar meer…

De samenwerking tussen stadsbestuur en middenveldorganisaties was voorbeeldig. Dat willen we graag zo houden. Maar we zijn wel benieuwd natuurlijk, naar wat de beleidsmakers van morgen verder van deze samenwerking willen maken. M.a.w. welke zijn de beleidsopties van de dames en heren politici omtrent duurzame landbouw en eerlijke handel ná de gemeenteraadsverkiezingen? We namen de programma's door en hielden een kleine rondvraag bij de partijen en kandidaten.

6 nieuwe ideeën voor FairTradeGemeente Hasselt

De opvolging en voltooing van bovenstaande zes criteria blijven de kern van het samenwerkingsakkoord, dat we samen met het bestuur aangingen. Hoe we dit willen zien verwezenlijkt worden, hebben we samengevat in 6 parameters. U kan de volledige tekst die we voorlegden hier downloaden. Hiernaast vindt u, per partij, achtereenvolgens een uitreksel uit het programma waarmee ze naar de kiezer trok. En, daar waar we die ontvingen, de reacties op onze voorstellen voor de komende zes jaar.

De trekkersgroep van Hasseltisverkocht wenst u 8 oktober een gesmaakte Feestdag van de Democratie!

2