Thuis

Hasselt • FairTradeGemeente

kaart hasselt

De trekkersgroep

Ξ Wie zijn we?
Een kerngroep van medewerkers die elk in hun werkveld al geruime tijd actief zijn om «eerlijke handel» en «duurzamer consumeren en produceren» te promoten.

Ξ Leden
Anton Gerits (vrijwilliger Oxfam-Wereldwinkel Hasselt),
Bernard Grammen (fruitteler) &
Els Verstraeten (zuivelboerin) (boerenadviesraad en agrarische milieuraad),
Clo Martens (vrijwilligster Vredeseilanden Comité; adviesraad SWOS),
Francis Van Herck (Vredeseilanden Comité),
Ingeborg Debock (ambtenaar Ontwikkelingssamenwerking),
Jan Reyskens (Wervel; Wereldsolidariteit),
Katelijne Cartuyvels (leerkracht Humaniora Kindsheid Jesu; vrijwilligster Vredeseilanden),
Mireille Theelen (duurzaamheidambtenaar stad Hasselt),
Raf Peters (horecaraad; uitbater café De Egel),galerij  ! 
Steven Schepers (Oxfam-Wereldwinkel; http://worldshake.org),
Toon Hermans (schepen van Welzijn, Landbouw en Ontwikkelingssamenwerking, namens het Hasselts stadsbestuur).

¬ Kandidaturen voor het toetreden tot de trekkersgroep gebeuren via Clo Martens (zie onderaan  deze pagina voor coördinaten).
Gebeurlijke kandidaturen worden, in onderling overleg tijdens officiële vergaderingen, door de trekkersgroep besproken en beantwoord.
¬ De trekkersgroep, noch individuele leden, mogen dit initiatief gebruiken tot het openbaar verkondigen van partij-politieke of levensbeschouwelijke standpunten.
Het staat de leden uiteraard vrij - bij initiatieven buiten die van de trekkersgroep - andere standpunten (van welke aard dan ook) voor te staan.

Ξ Profilering & contact

We willen: 

¤ de nodige initiatieven nemen om Hasselt de titel van FairTradeGemeente te laten behalen behouden. Daartoe dient aan 6 criteria voldaan te worden:

¤ na het behalen van de titel voor verdere opvolging zorgen van reeds gestarte initiatieven. De groep is verantwoordelijk voor een jaarlijkse beoordeling waaruit moet blijken dat de gemeente nog steeds aan de 6 criteria voldoet.

¤ in Hasselt een maatschappelijke discussie op gang brengen en houden omtrent duurzaam en milieuverantwoord produceren en consumeren.

¤ initiatieven ondersteunen die lokale en duurzame korte keten-producten willen promoten.

¤ ingaan op vragen of suggesties vanuit de Hasseltse bevolking.
Deze worden gecentraliseerd via Clo Martens (e-mail: trekkershasselt@hotmail.com; tel: 011/22 53 94) en door de stuurgroep opgevolgd.
Indien nodig verwijzen we door naar bevoegde contactpersonen of instanties.

Ξ Activiteiten
In deze gallerij vindt u een overzicht van de activiteiten, die de trekkersgroep zelf ontplooide of mee ondersteunde. (Deze foto's leiden - enkel wanneer aangeduid - naar extra links.)
 !  Klik hier om de gallerij te vergroten (enkel vanaf schermgrootte 1024x768).