[WS] Zelfkrant

Folder (bekijk hier) voor_ | achter_ |
De locaties & foto's

Voeg jouw foto toe

Onderstaande foto van Korda is één van de 44 werken van Latijns-Amerikaanse fotografen, die te zien zal zijn in beide Limburgen.

Korda: Fidel y Lincoln (1959)

Korda 'vergat' zijn beroemde 'Che'-foto te patenteren. Dit liet allerhande malafide zakenlui toe, de beeltenis te misbruiken voor platte commercie. In 2001, vlak voor zijn dood, won hij alsnog een rechtszaak tegen "Smirnoff". Hoewel Che geen alcohol dronk - en er zelfs tegenstander van was - stoorde dit de vodka-gigant niet om een heuse 'Che- lijn' te produceren.

Bah-cardi: Hoezo, Cubaans?

Lees meer

 

'' een kijk op macht ''


HAVANNA - LIMBURG / 05 Sep 2005
Oxfam-Wereldwinkel Hasselt en Artikel27 (Limburg)
exposeren foto-collectie Casa de las Americas (Cuba) en Limburgs werk.

Zoals je in iedere uithoek van de wereld wel een Coca Cola kunt drinken, zo kom je ook op de meest onmogelijke plaatsen wel een afbeelding tegen van de historisch geworden foto van de Cubaanse vrijheidsstrijder Ernesto 'Che' Guevara. De foto van de vastberaden, in de verte kijkende guerillero - in 1960 gemaakt door de Cubaanse mode-fotograaf Alberto 'Korda' Diaz - tooide de gitaarversterkers van Rage against The Machine, polshorloges van Swatch en sinds begin deze maand ook lingerie voor dames. | firefox (Win/Mac/Lin)? beweeg je muis over de foto
Hoeveel 'hotter' kan een tentoonstelling zijn, wanneer het de volgende 5 maanden werk over macht en tegenmacht van uitgerekend Korda, maar ook bijv. Goldberg en een keur aan andere Latijns-Amerikaanse fotografen, naar Limburg brengt?

“Ernesto 'Che' Guevara, een van de meest gevierde, zowel als misbruikte iconen van de 20ste eeuw.”

Zoveel slaapkamers en jeudhuizen de foto immers ook kleur heeft mogen geven, voor Korda en Aleida March - de weduwe van de in Argentinië geboren Guevara - behoort Che niet tot het behang van de geschiedenis. En voor de meerderheid van het Cubaanse volk blijft hij een volksheld en is zijn "pop-icon-status" een blijk van gebrek aan respect voor de ontvoogdingsstrijd die hun land nog iedere dag moet voeren. Lees en leer meer hierover in de linkerkolom.

Los de Abajo: een kijk vanuit/op de macht

Nahela Hechevarria Pouymiró is curator van de afdeling fotografie aan het “Casa de las Américas” in Havanna. Op uitnodiging van Oxfam-Wereldwinkel Hasselt en vzw Artikel27 verblijft zij momenteel 3 weken in Hasselt n.a.v. een uitwisselingsproject tussen Limburg en Cuba. Op aangeven van haar werking kreeg het de vorm van een tentoonstelling met als centrale thema: macht van onderuit bekeken.

Nahela...

"Casa de las Américas is een Cubaanse NGO," aldus Nahela, "die net als Belgische NGO's volledig haar eigen koers mag varen. Nadenken over macht in 'het Cuba van Castro' mag een dubbelzinnig iets lijken, dat het kan bewijst deze uitwisselingstentoonstelling. Daarbij, het respect voor de verwezenlijkingen van ons regime zijn mij geheel eigen en evident."

Dat 'de macht te kijk zetten' - hier zowel in figuurlijke als letterlijke zin te interpreteren - niet geheel vanzelfsprekend is, daarin treedt Karel Van Gerven (initiatiefnemer van het project en zelf ook fotograaf) haar zonder wijfelen bij. "Het zoeken naar financiële middelen om dit initiatief mogelijk te maken, werd een ware kalvarietocht. Enkel de steden Genk en Hasselt voorzagen ons enigszins in de beperkte middelen, die we op zich voorzagen. We zijn ook de Provincie Limburg erkentelijk voor de ondersteuning in o.a. infrastructuur die ze toestonden, maar één feit is ons zeer duidelijk geworden: voor kunst met een sociale dimensie wordt de geldbeugel bij Vlaamse overheden vooral dichtgeknepen. Ook een vorm van machtsdenken, als je het mij vraagt."

“De stilte is de laatste vluchtplaats van de vrijheid.”

Macht is... het recht op je stem te verheffen

Stilzwijgen lijkt een internationale sport. Voor Oxfam-Wereldwinkel Hasselt vormen de handelsbeperkingen die landen als Cuba - maar ook bijv. Palestina - worden opgelegd, de voornaamste bekommernis om het thema macht aan te kaarten. Gerlinde Gilissen van Artikel27 deelt deze overtuiging, maar bekijkt de tentoonstelling in eerste instantie toch als kunstliefhebster. "Onze vzw draagt in haar communicatie zondermeer de fair trade- gedachte uit, maar onze voorliefde voor de artistieke beleving laat ons toe de grenzen van het gegeven 'macht' af te tasten en misschien voor sommigen ook wel te overschreiden. Als socio-artisitieke organisatie moedigen we artiesten aan vooral geen (zelf-)censuur toe te laten. We ontlenen onze naam aan het 27ste artikel uit de Internationale Rechten van de Mens: ieder mens heeft het recht kunst te beleven, wanneer en zoals hij wil. Wij vroegen lokale kunstenaars hun visie op macht te vertalen in een nieuw kunstwerk. Wanneer je hun werken bekijkt, zal blijken dat er soms wel heilige huisjes gesloopt dienden te worden."

Nahela Hechevarria besluit als volgt: "Voor mij ligt de meerwaarde niet in het politieke, maar in het feit dat mensen de kunst kunnen aangrijpen om een filosofische kijk te ontwikkelen op wat ons als mensen verenigt en verdeelt. Ik krijg met dit bezoek de kans belangrijke contacten te leggen in de kunstwereld. Ik val van de ene verrassing in de andere. Zo bleek de directeur van het foto-museum van Charleroi getrouwd te zijn met een Cubaanse en ieder jaar op bezoek te gaan in mijn land. Overigens, toen ik in Cuba de toestemming vroeg met dit project naar België te komen, bleek het vernoemen van 'de stad Hasselt' als een magische spreuk: een bewijs dat uitwisseling werkt en nieuwe deuren opent."

auteur: Lief Coose
MEER LEREN OVER:

macht... en mensenrechten

Zonder verpinken slagen we erin 30 muzikanten, topsporters, merken van consumptiegoederen,... op te sommen. Maar hoe zit dat met datgene wat ons het nauwst aan het hart ligt: het recht op een menswaardig bestaan? Kunnen we de 30 artikelen uit de "Universele Verklaring v/d Rechten van de Mens" citeren?

Wellicht niet, dus hoog tijd om even doorheen volgende url's te lezen:
de Rechten van de Mens (1948)
Encyclopedie van de mensenrechten

macht... en de milleniumdoelstellingen

In september 2000 bereikten 191 landen een akkoord over de Milleniumdoelstellingen: een mondiaal partnership voor ontwikkeling. Extreme armoede, honger, aids, malaria,... het zou eindelijk allemaal voor de hakbijl gaan. Gaat het Noorden dan toch een deel van haar historische schuld terugbetalen aan het Zuiden?

Volgende links lichten alvast een tipje van de sluier:
detijdloopt.be
Milleniumdoelstellingen - deel1 | deel2 (worldshake-exclusive!)

macht... en de digitale revolutie

Begin 2005 vatte een studie, met de vraag naar de voorkeurmerken van de jeugd, volgende top 10 samen: Google, MSN en Nokia voeren de top drie aan. Internet en gsm scoren hoger dan de traditionele lifestyle.
"The revolution will not be televised", rapte Public Enemy begin jaren '90. Gaat het internet dezelfde weg op?

Kan technologie de wereld verbeteren/dichter bij elkaar brengen?:
Geloof je in eerlijke handel? Download dan deze eerlijke, gratis browser! (Win/Mac/Lin)
het vergroot je surfplezier op deze site, sowieso...
Grafische tegenmacht op het net - deel1 | deel2
The Digital Journalist
mag Photoshop-manipulatie?

Marcos (1994)Nieuwjaarsnacht 1994: in de zuidelijke Mexicaanse staat Chiapas komen de Zapatistas in opstand tegen de regering en de grootgrondbezitters; Het begin van wat nu bekend staat als het cyberactivisme en het andersglobalisme. In actie tegen het leger stuurde subcommandante Marcos met zijn aanhang elektronische brandbrieven vanuit het oerwoud de wereld rond. Deze foto door Frida Hartz - origineel te zien tijdens de tentoonstelling! - zette in kranten wereldwijd de toon rond de mythologische leider 'Subcommandante Marcos'.
Bezoek de Zapatisten online - deel1 | deel2

LES GEVEN OVER:

macht... en mensenrechten

Iedere Belg is geacht de wet te kennen. Zo wil onze grondwet het. Zouden de schrijvers van deze grondwet het wat ernstiger nemen met ons, dan was meer plaats en ruimte in het onderwijs voor onze rechten en plichten als burger zeker niet overbodig. Hetzelfde geldt voor de Universele Rechten van de Mens.

Onderstaande links geven je alvast goeie tips en kant-en-klaar materiaal om in de klas mee aan de slag te gaan:
vzw Vormen
Amnesty International, België
alle teksten van deze site mogen gebruikt en gecopiëerd worden onder de voorwaarden van de gebruikslicentie van Creative Commons.

- voor externe links gelden de gebruiksvoorwaarden van desbetreffende site -